Diensten

Jacqueline Ahlers vervult opdrachten als zelfstandig interim manager voor met name de voedingsmiddelen producerende industrie op middel- en hoger management. Zij concentreert zich op operations management (lijn manager, productie manager, plant manager, etc.).

Dus ...

Verkeert uw organisatie in een kritieke situatie, bijvoorbeeld door achterblijvende omzet en hoge(re) kosten? Of is er een calamiteit ontstaan, bijvoorbeeld door het vertrek of het langdurig ziek zijn van een lijnmanager? Of dient er leiding gegeven te worden aan een productie-technisch project? Neemt u dan contact met mij op.

TERUG